Samir Tawfiq

Styreleder

Telefon: 95959595

Per Evjen

Nestleder

Telefon: 95959595

Daniela Verheyleweghen

Styremedlem

Telefon: ?

Benny Adolfsen

Styremedlem

Telefon: 95831415

Eivind Søreng

Kasserer

Telefon: 95959595

X